พวกเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

รู้จักกับ PANACEE

เครือการแพทย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งความงาม มะเร็ง ระบบประสาท ร่างกายและการตรวจโรคที่แม่นยำ
จากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดย Panacee มีการแบ่งออกเป็น 3 สาขาตามความเชี่ยวชาญได้แก่

ANTI AGING

PANACEE MEDICAL CENTER (BTS Ekamai)

บริการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุไข

SPECIAL HOSPITAL

PANACEE HOSPITAL RAMA II

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการรักษาแบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบมาตรฐานระดับสากล

RETREATMENT

PANACEE WELLNESS KHAOYAI

ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแห่งเดียวในเขตพื้นที่เขาใหญ่ ที่มีโอโซนดีที่สุดติดอันดับโลก

สนใจลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพ

พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เครือการแพทย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งความงาม มะเร็ง ระบบประสาท
ร่างกายและการตรวจโรคที่แม่นยำจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

พญ.พริมรตา ติยะจินดา

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ. ปิยพล อ่อนพูล

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.ปริวรรต ศุกรีเขตร

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิสัยทัศน์

PANACEE MEDICAL CENTER

PANACEE MEDICAL CENTER คือ ผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด ที่ผสานความหลากหลายทางการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษา พร้อมปกป้องร่างกายจากความเจ็บป่วยให้คุณมีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ไปอย่างยาวนาน