มีปัญหาด้านการนอน?

มาเข้ารับการดูแลการนอนหลับ
ด้วย 3 ขั้นตอน

1) ตรวจการนอนด้วย sleep test
2) รับผลิตภัณฑ์ทดลองด้านกัญชาทางการแพทย์เพื่อการนอนหลับ ฟรี
3) คอร์สอบรมการนอน “นอนอย่างไรให้ได้เรื่อง”โดยอาจารย์ จักรพงษ์ หมอผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชา เพื่อสุขภาพที่ดี

*รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ท่านเท่านั้น

Panacee เห็นความสำคัญของการนอนเพื่อสุขภาพ จึงเปิดรับสมัครคนที่มีปัญหาด้านการนอนทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการดูแลการนอนหลับ

ตรวจการนอนด้วย Sleep test

วิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ระหว่างการนอนหลับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย

ผลิตภัณฑ์ช่วยการนอนหลับ

รับผลิตภัณฑ์ทดลองกัญชาทางการแพทย์เพื่อการนอนหลับ สูตรใหม่ peace of mind
.

คอร์สอบรมการนอน

“นอนอย่างไรให้ได้เรื่อง” โดยนายแพทย์จักรพงษ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพที่ดี