เช็คสุขภาพเบื้องต้นฟรี

เปลี่ยนการรักษาให้เป็นการป้องกัน ด้วย 3 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพที่วิเคราะห์
ได้ลึกถึงระดับเซลล์

 

Live Blood Analysis

การนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่โดยส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง

 

Bio Body Scan

ตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan

 

Doctor Consultation

การเข้าพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อฟังผลการตรวจร่างกาย

สนใจเข้าร่วมโครงการกับเรา