พญ.พริมรตา ติยะจินดา

พญ.พริมรตา ติยะจินดา

แพทย์ที่ปรึกษา American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548Medical internship year 1, โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2549Medical internship year 2, โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา...